FIND SPECIALLÆGE

Nedenfor kan du finde link til de mest anvendte kategorier af speciallæger i Odense. 
Husk at du skal selv kontakte speciallæge mhp. en aftale efter du er henvist fra lægen. 


Hudlæge (dermatolog)
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.sundhed.dk%2Fborger%2Fguides%2Ffind-behandler%2F%3FPage%3D1%26Pagesize%3D10%26RegionId%3D0%26MunicipalityId%3D461%26Sex%3D0%26AgeGroup%3D0%26InformationsUnderkategori%3DHudl%25C3%25A6ge%2520%28dermato-venerolog%29%26DisabilityFriendlyAccess%3Dfalse%26EMailConsultation%3Dfalse%26EMailAppointmentReservation%3Dfalse%26EMailPrescriptionRenewal%3Dfalse%26TakesNewPatients%3Dfalse%26Informationskategori%3D%26Name%3D&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE1Qi4dGT3Q4Fmy_8N2ylbZl9gB9w

Øjenlæge 
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.sundhed.dk%2Fborger%2Fguides%2Ffind-behandler%2F%3FPage%3D1%26Pagesize%3D10%26RegionId%3D1083%26MunicipalityId%3D461%26Sex%3D0%26AgeGroup%3D0%26InformationsUnderkategori%3D%25C3%2598jenl%25C3%25A6ge%26DisabilityFriendlyAccess%3Dfalse%26EMailConsultation%3Dfalse%26EMailAppointmentReservation%3Dfalse%26EMailPrescriptionRenewal%3Dfalse%26TakesNewPatients%3Dfalse%26Informationskategori%3D%26Name%3D&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4SyGj_C1CKx2_cQ2XzYhZ4ByeJw

Øre-næse-hals-læge
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.sundhed.dk%2Fborger%2Fguides%2Ffind-behandler%2F%3FPage%3D1%26Pagesize%3D10%26RegionId%3D0%26MunicipalityId%3D461%26Sex%3D0%26AgeGroup%3D0%26InformationsUnderkategori%3D%25C3%2598re-%2C%2520n%25C3%25A6se%2520og%2520halsl%25C3%25A6ge%26DisabilityFriendlyAccess%3Dfalse%26EMailConsultation%3Dfalse%26EMailAppointmentReservation%3Dfalse%26EMailPrescriptionRenewal%3Dfalse%26TakesNewPatients%3Dfalse%26Informationskategori%3D%26Name%3D&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGpCy4FaUxPfoG3RX-uK5uqoH3mPw

Ortopædkirurg 
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.sundhed.dk%2Fborger%2Fguides%2Ffind-behandler%2F%3FPage%3D1%26Pagesize%3D10%26RegionId%3D0%26MunicipalityId%3D461%26Sex%3D0%26AgeGroup%3D0%26InformationsUnderkategori%3DOrtop%25C3%25A6dkirurg%26DisabilityFriendlyAccess%3Dfalse%26EMailConsultation%3Dfalse%26EMailAppointmentReservation%3Dfalse%26EMailPrescriptionRenewal%3Dfalse%26TakesNewPatients%3Dfalse%26Informationskategori%3D%26Name%3D&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHq01pJWFBY9cz3Esi9b1nBQi9WuA

Psykiater  
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.sundhed.dk%2Fborger%2Fguides%2Ffind-behandler%2F%3FPage%3D1%26Pagesize%3D10%26RegionId%3D0%26MunicipalityId%3D461%26Sex%3D0%26AgeGroup%3D0%26InformationsUnderkategori%3DPsykiater%26DisabilityFriendlyAccess%3Dfalse%26EMailConsultation%3Dfalse%26EMailAppointmentReservation%3Dfalse%26EMailPrescriptionRenewal%3Dfalse%26TakesNewPatients%3Dfalse%26Informationskategori%3D%26Name%3D&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFYHilG1qudg_mM2Bcm6GCFDrmT1A

Gynækolog  
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.sundhed.dk%2Fborger%2Fguides%2Ffind-behandler%2F%3FPage%3D1%26Pagesize%3D10%26RegionId%3D0%26MunicipalityId%3D461%26Sex%3D0%26AgeGroup%3D0%26InformationsUnderkategori%3DGyn%25C3%25A6kolog%26DisabilityFriendlyAccess%3Dfalse%26EMailConsultation%3Dfalse%26EMailAppointmentReservation%3Dfalse%26EMailPrescriptionRenewal%3Dfalse%26TakesNewPatients%3Dfalse%26Informationskategori%3DSpeciall%25C3%25A6ge%26Name%3D&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHUxT5heZJowIDNeFw0g8cQZwsRiQ

Neurolog
https://www.sundhed.dk/borger/guides/find-behandler/?Page=1&Pagesize=10&RegionId=1083&MunicipalityId=461&Sex=0&AgeGroup=0&DisabilityFriendlyAccess=false&GodAdgang=false&EMailConsultation=false&EMailAppointmentReservation=false&EMailPrescriptionRenewal=false&TakesNewPatients=false&Name=neurolog%20&TreatmentAtHome=false&WaitTime=false

Kirurg
https://www.sundhed.dk/borger/guides/find-behandler/?Page=1&Pagesize=10&RegionId=1083&MunicipalityId=461&Sex=0&AgeGroup=0&InformationsUnderkategori=Kirurg&DisabilityFriendlyAccess=false&GodAdgang=false&EMailConsultation=false&EMailAppointmentReservation=false&EMailPrescriptionRenewal=false&TakesNewPatients=false&Name=kirurg&TreatmentAtHome=false&WaitTime=false

 


På sundhed.dk kan du finde læge, speciallæge, fysioterapeut, tandlæge eller anden behandler. Du kan også finde akut hjælp, sygehuse, apoteker m.v. - klik her.
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.sundhed.dk%2Fborger%2Fguides%2Ffind-behandler%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHjDdMKzKL5V_MC_d9itfg4maENRQ