VEJLEDNINGER

Udskrivelse af vanedannede medicin

Læge Ulla Lindberg overholder Sundhedsstyrelsen nyeste skærpede retningslinier for udskrivelse af afhængighedsskabende og beroligende medicin. Vi tager vores ansvar alvorligt for at hjælpe dig med at begrænse brugen mest muligt.

Sovemedicin, beroligende medicin og andet vanedannende medicin som f.eks. stærk smertestillende medicin kan kun bestilles ved personligt fremmøde i lægehuset og kun til kortere tid af gangen.

Receptfornyelse kan IKKE ske pr. telefon eller via hjemmesiden jf. de skærpede retningslinier.

2.2.2 Ordination og receptfornyelse

I udgangspunktet foretages revurdering af indikationen som omtalt i 2.2.1 ved hver receptfornyelse, som derfor skal foregå ved personligt fremmøde eller hjemmebesøg og ikke ved telefon- eller internet/e-mail-konsultation.

Hensigten er såvel på kort sigt som på lang sigt at tidsbegrænse brugen af disse præparater, motivere til udtrapning og for at vi dermed har mulighed for at diskutere behandlingen og herunder risikoen for afhængighed af disse lægemidler.

De nye retningslinier betyder, at Læge Ulla Lindberg

  • Altid er tilbageholdende med ordination af afhængighedsskabende medicin.
  • Altid vil forsøge udtrapning af etableret behandling i henhold til retningslinierne, også hvis denne er mangeårig.
  • Altid giver kørselsforbund såfremt der er lægefaglig indikation herfor.
  • Som udgangspunkt kun fornyer recepter på afhængighedsskabende medicin ved konsultation, dvs fremmøde i klinikken.
  • Foretager evaluering af behandlingen minimum 2 x årligt .

Vanedannende medicin er:

  • Opioider (herunder morfin, codein, fentanyl, methadon, oxycodon, tapentadol, tramadol, buprenorphin og nalbuphin).
  • Anxiolytika og hypnotika/sedativa (herunder benzodiazepiner og andre lægemidler med lignende virkning, herunder zopiclon og zolpidem samt visse antihistaminer og antiepileptika med anxiolytisk virkning).
  • Visse lægemidler med centralstimulerende virkning (herunder centralstimulerende lægemidler indregistreret til behandling af narkolepsi og hyperkinetisk forstyrrelse/ADHD).
  • Visse andre lægemidler med afhængigheds- eller misbrugspotentiale (herunder visse obstiperende midler, antiparkinson-midler, antihistaminer, præparater med virkning på centralnervesystemet og opioidholdige hostemidler).

Sundhedsstyrelsens vejledning

Patientfolder om vanedannende medicin


Informationer
Forældrevejledning - Information omkring hyppige tilstande hos børn
Ernæring af allergidisponerede spædbørn - meddelelse fra sundhedsstyrelsen
Lussingesyge - Information til gravide.
Øjenbetændelse - Læs Odense Kommunes vejledning. 
HPV-vaccination - fakta-ark.
Hånd eller fodvorter - patientinstruktion i selvbehandling.


Videoer
Astma børn - sådan bruges en åndingsbeholder (Spacer) til børn.
Sukkersyge - Insulin - god injektionsteknik - video for sukkersygepatienter der får insulin.