OM BRUG AF SUNDHEDSFORSIKRINGER

Når lægen finder, at der er lægelig indikation for, at en patient bør have udstedt en lægehenvisning, er det uden betydning, hvorledes patienten videre gør brug af henvisningen. Lægehenvisning må således udstedes, uanset om patienten vælger at anvende henvisningen i offentligt regi, i forhold til evt. sundhedsforsikring, i forhold til en arbejdsgiverbetalt sundhedsydelse, til andet formål – eller slet ikke.
 
Udarbejdelsen af en lægehenvisning anses omfattet af konsultationshonoraret efter Sygesikringsoverenskomsten.
 
Henvisningerne vil altid kunne findes på sundhed.dk
 
Hvis henvisningen til brug ved en sundhedsforsikring påfører lægen ekstra arbejde (telefon, mail eller fremmøde) – vil der blive udstedt regning som betales af patienten (forsikringsselskabet). 
 
Hvis man ønsker henvisning til speciallæge eller fysioterapi, hvor egen læge ikke finder, at der er indikation for dette, og man alligevel ønsker at gøre bruge sin sundhedsforsikring, er man ikke dækket af sygesikringen.  Dette vil sige, at konsultationen hos egen lægen er en privat konsultation og man skal derfor selv betale for konsultationen.