BEROLIGENDE MEDICIN OG SOVEMEDICIN

Sundhedsstyrelsen har indført skærpede retningslinier for ordination af vanedannende medicin. Herunder hører - sovemedicin, beroligende medicin og stærk smertestillende medicin.

Det betyder i praksis, at sovemedicin og beroligende medicin KUN kan bestilles ved personligt fremmøde.

Receptfornyelse kan derfor ikke ske pr. telefon eller via vores hjemmeside.

Hensigten er på lang, -  eller kort sigt udtrapning. Alle der ønsker dette tilbydes en konsultation hos læge eller praksispersonale.

Institut for Rationel Farmakoterapi har udgivet en folder som på en god måde forklare baggrunden for dette tiltag. Denne folder kan udleveres i klinikken. De væsentligste punkter er dog refereret her.
Vejledningen anbefaler at bruge:

– sovemedicin i højst 1-2 uger
- angstdæmpende medicin i højst 4 uger

 
Baggrunden er en øget risiko for at komme til skade i trafikken, for at falde og for at blive sløv og ukoncentreret.

Medicinen virker kun i den første tid. Herefter er det bivirkningerne, der dominerer. Hvis man er i behandling med sovemedicin eller angstdæmpende medicin, som bliver særligt længe i kroppen, kan man ikke få sit kørekort fornyet.

Bivirkninger:
De mest almindelige bivirkninger ved sovemedicin og angstdæmpende medicin er:
– svimmelhed
– døsighed
– hukommelsesbesvær
– koncentrationsbesvær

De fleste opdager ikke, at de er påvirkede af lang tids brug af sovemedicin og angstdæmpende medicin. Et brat ophør af medicinen kan give abstinenser, og det kan være tegn på, at man er afhængig. De mest almindelige abstinenssymptomer er: angst, uro og søvnbesvær.

Det er derfor vigtigt, at man gennemgår en langsom nedtrapning af behandlingen.

Har du ønske om at gennemgå et aftrapningsforløb så få en tid hos lægen, hvor I sammen aftaler et individuelt forløb.